De beste basis voor een leven lang leren
Donderdag 15 maart is de groep gestart met het werken middels Snappet. Volgens de bedenkers is Snappet  een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
Groep 6 werkt via de leerling website van Snappet op de speciale tablets van Snappet. Ieder kind heeft de beschikking over een 'eigen' tablet. In Snappet staan duizenden opdrachten. De standaardopdrachten worden door alle leerlingen gemaakt. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerling klaar is met de standaardopdrachten, gaan hij/zij naar “het plusje”. Bij het plusje krijgt de leerling opdrachten op zijn/haar eigen niveau. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. 
Via Snappet maken de leerlingen opdrachten, die afgestemd zijn op onze methodes, zoals ze dat anders in de werkboeken en/of schriften doen. De uitleg gaat nog steeds via de leerkracht en de bekende reken-, spelling- en taalboeken. Alleen de verwerking gaat dus via Snappet. Momenteel betreft het een proef, waarbij we met rekenen zijn begonnen. Binnenkort zullen spelling en taal volgen.

Klik op onderstaande foto om nog meer te zien.